Deelnemersvoorwaarden Duckmomentje

1. Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Duckmomentje’ actie van Donald Duck Weekblad

2. Deelname is alleen mogelijk binnen de periode die door de organisatie wordt aangegeven: 13 april tot en met 20 augustus 2017

3. Alle inzendingen zijn te vinden op www.donaldduck.nl/duckmomentje

4. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen

5. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht

6. Alle intellectuele eigendom op door de organisatie c.q. deelnemers verkregen beeltenis in foto, en daarbij behorende en/of daarop betrekking hebbende documenten mag zonder toestemming van en vergoeding aan de deelnemers door de organisatie voor promotionele doeleinden worden gebruikt

7. Er is kans dat deze foto op de cover komt van Donald Duck Weekblad 43 (verschijning 19 oktober 2017)

8. Er is geen limiet voor het aantal deelnames

9. Deelname is kosteloos en er zijn geen koopverplichtingen aan verbonden

10. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben verkregen van de ouders of voogd.

11. Wanneer een (gedeelte van de) foto gebruikt wordt voor de cover van Donald Duck editie 43 ontvangt de inzender persoonlijk bericht per mail

12. Over de keuze kan niet gecorrespondeerd worden

13. De organisatie houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren

14. Foto’s met volgende inhoud worden o.a. verboden en uitgesloten:

· Foto's met illegale inhoud

· Foto's die het auteursrecht schenden

· Foto's die inbreuk maken op een handelsmerk

· Foto's met een vulgaire of obscene inhoud

· Foto's die aanzetten tot geweld, rassenhaat of intimiderend zijn

· Foto's die aanzetten tot haat

· Foto’s die bedreigend, lasterlijk of beledigend

· Foto's die de privacy schenden

15. Sanoma behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de voorwaarden, prijzen en actieperiode te wijzigen

16. Deelname aan de actie betekent instemming met deze voorwaarden

17. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend

18. Op de actie en de voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

19. Voor eventuele vragen en klachten over deze actie Klik hier

Bekendmaking
Deelnemers waarvan foto's worden gebruikt voor publicatie (online, gedrukt of anders) worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het aangegeven e-mail adres

Hoofddorp, april 2017