In de film “Robin Hood” zorgt ze voor jonkvrouw Marian, en doet ze haar best om Marians geliefde, Robin Hood, te helpen.Daarbij moet vrouwe Kloek af en toe een flinke mep uitdelen, maar dat doet ze met plezier. Er zijn heel wat soldaten van Prins Jan die liever een straatje omlopen dan het nog eens met vrouwe Kloek aan de stok te krijgen.