Maar je kunt je afvragen of de kapitein wel ooit echt op zee is geweest. Hij is tenslotte een klein insectje en met zijn schip (soms een oude pan, soms een klomp) zal hij waarschijnlijk uitsluitend plasjes en kreekjes hebben getrotseerd.