In het aprilnummer van Walt Disney's Comics & Stories uit 1947 komt hij per trein Puindorp binnen. Hij is van school gestuurd, omdat hij met zijn golfclub nogal wat brokken maakt. En ook in Puindorp richt hij zoveel schade aan, dat hij zelfs in de gevangenis belandt! Zestig jaar later is het kleine torretje nog niet veel volwassener geworden.