Angstig voor Ali
Zelfs Broer Konijn - die niet terugdeinst voor Rein Vos en Bruin Beer - komt liever niet in de buurt van Ali Alligator. Dit enge heerschap verscheen in de jaren '80 voor het eerst in de Nederlandse Donald Duck.

Karel, Ko of Ali?
Ali Alligator heeft niet altijd naar dezelfde naam geluisterd. In de eerste verhalen in de Nederlandse Donald Duck heette Ali nog Karel Krokodil en soms ook Ko Krokodil. Later is zijn naam veranderd Ali Alligator, omdat krokodillen nou eenmaal niet voorkomen in moerassen van Louisiana (waar de originele verhalen van Broer Konijn zich afspelen).