Colofon

DonaldDuck.nl is onderdeel van Donald Duck Weekblad en wordt uitgegeven door:

Sanoma Media

Postbus 1680

2130 JB Hoofddorp.

Directie: Rob Kolkman (CEO)

Director General Interest: Joyce Nieuwenhuijs

Brand Director: Frouke Visscher

Hoofdredactie: Joan Lommen

Redactie: Jos Beekman, Jetty Koster (chef), Lotte Roep, Simone Ruitenbeek, Bas Schuddeboom, Jim van der Weele

Digital Coördinator & webredactie: Michiel Muller

Digital Productmanager Donald Duck: Ronald Verkooijen

Producer: Ferdi Felderhof

Tekenafdeling: Frans Hasselaar, Michel Nadorp, Jan-Roman Pikula

Vormgeving: Ellen Hagenaars (artdirector), Remco de Waard

Technische bewerking: Gidy Blom

Redactiesecretariaat: Jenny Kovacsek

Marketing managers: Kieke Escarabajal, Marjolijn Hoffmans.

Marketing team: Lonneke Diesveld, Marjolein van Dijk, Amanda Leeninga, Marlissa van Leeuwen, Laura Patist, Janneke Vrouwe

Aan Donald Duck werken mee: Molly Breedveld, Maarten Gerritsen, GFB Group, Dorith Graef, Sander Gulien, Bas Heymans, Mau Heymans, Frank Jonker, Anouk Koppenaal, Marij Koster, Daan Leever, Kelly Leever, Lonneke Leever, Wilma Leenders, Gaute Moe, Wilfred Ottenheijm, Remco Polman, Carlos Ramnath, Jeroen Rikkers, Willem Ritstier, Abby Rombouts, Herman Roozen, Ruud Straatman, Studio Comicup, Ad Timmers, Victor Venema, Peter Nilsson

Ontwerp en realisatie website: Sanoma

Klantenservice: Neem contact op via deze pagina of bel naar 088-5500153 (maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 uur)

Wet op persoonsregistratie: Donald Duck, onderdeel van Sanoma, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sanoma houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sanoma, Capellalaan 65, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd Den Haag.

Verwerking op de persoonsgegevens: Sanoma Media Netherlands B.V, uitgever van verschillende publiekstijdschriften, ontwikkelt, produceert en exploiteert infotainment via offline en online media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderzijds contact heeft met Sanoma Uitgevers BV, legt Sanoma gegevens vast. Sanoma gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties, zoals Sanoma Mens Magazines BV en Jonge Gezinnen BV. Hierbij tracht Sanoma rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. In beide gevallen dient u een briefje te sturen naar Sanoma, Klantenservice, Postbus 40005, 2130 KM Hoofddorp

© Disney

Bekijk meer...